Hệ thống phân phối Xương khớp Tê Tê Yên Thành - Nghệ An

STT Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
1 Bác Công Xuân Thành 0912439994
2 Phan Thị Hạnh Văn Thành 016233418963
3 Nguyễn Thị Dương Quang Thành 0984153170
4 Lăng Thị Cương Tăng Thành 0987673235
5 Gì Bảy Tăng Thành 01699404905
6 Đặng Thị Tuyết Đồng Thành 0977557574
7 Tâm Bảy   0977504488
8 Trần Thị Vinh Công Thành 0966457109
9 Gì Liễu Công Thành 02383868733
10 Lê Thị Hồng Hợp Thành 0904757879
11 Nguyễn Thị Nhàn Hợp Thành 01696821386
12 Gì Lý Hoa Thành 0973407688
13 Phan Thị Dung Hoa Thành 0986150621
14 Cao Thị Xuân Tây Thành 01657575905
15 Lê Thị Lan Anh Tây Thành 01672479056
16 Trần Thị Lê Na Liên Thành 0986389633
17 Bùi Thị Yến Phúc Thành 0983630885
18 Nguyễn Thị Thủy Phúc Thành 0979635841
19 Nguyễn Thị Thọ   0983427153
20 Nguyễn Thị Vân Thơ Trung Thành 01647325989
21 Nguyễn Thị Trúc Tăng Thành 0985929396
22 Phan Thế vinh Trung Thành 0976612853
23 Phan Thị Mai Bắc Thành 0974296327
24 Gì Hồng Bảo Thành 0984240923

PHÍA BẮC: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100976733 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 15/08/2006

PHÍA NAM: CÔNG TY TNHH DP HOÀNG NGUYÊN

0986.934.367