Hệ thống phân phối Xương khớp Tê Tê Vinh - Nghệ An

STT Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
1 Nguyệt Thủy 62 - Tuệ Tĩnh 0962270705
2 Quầy số 9 143 -  Nguyễn Phong Sắc 0983834678
3 Hà An 143 -  Nguyễn Phong Sắc 0967292698
4 Đại Học Y   0915262133
5 Tuấn Đức 148 - Nguyễn Phong Sắc 0912574589
6 Quỳnh Hương 142 - Nguyễn Phong Sắc 0944900367
7 Hạnh  Dũng 146 - Nguyễn Phong Sắc 0983263213
8 Hào Tâm 75 - Lê Huân 02383845942
9 Vinh Quang 16 - Lê Huân 0904777272
10 Chiến Thắng 52 - Lê Huân 09125277254
11 Minh Đức 14 - Nguyễn Xiển 0912280048
12 Dung Nga 01 - Nguyễn Xiển 0917151499
13 Long Cừ 10 -Nguyễn Xiển 02383846098
14 Yến Mùi 24- Nguyễn Xiển 0942625339
15 Liên Lý 01A - Nguyễn Xiển 0914768766
16 Oanh Quang Phia Tây - Chợ Vinh 0975754443
17 Hồng Hải T2 - Chợ Vinh 0913323793
18 Dương Hương T2 - Chợ Vinh 0945433430
19 Lê Hương T2 - Chợ Vinh 0987331830
20 Nguyễn Sỹ Dung 04 - Nguyễn Xiển 0912293828
21 Thuận Lan T2 - Chợ Vinh 0983880773
22 Tuyết Hoa T2 - Chợ Vinh 0983833799
23 Trường Sơn T2 - Chợ Vinh 0913543827
24 Thu Dung T2 - Chợ Vinh 0948234999
25 Lý Hòa T2 - Chợ Vinh 0968162072
26 Thi Toàn Phia Tây - Chợ Vinh 0973206658
27 Tô Thắng Phia Tây - Chợ Vinh 0912127378
28 Dược Chiến Thắng Phia Tây - Chợ Vinh 02383841200
29 Bửu Châu Phia Tây - Chợ Vinh 0945848287
30 Trường Thọ Nguyễn Thị Minh Khai 0945221192
31 Trình Mai Quỳnh Hương 0983466553
32 Ngọc Khang 159 - Nguyễn Phong Sắc 0978959397
33 Bảo An 144 - Nguyễn Phong Sắc 02323248142
34 Hương Nhọ Nguyễn Thị Minh Khai 0944737333
35 Số 11 26 -  Nguyễn Đức Cảnh 0914784965
36 Mai Huyền 47 - Phong Đình Cảng, Bến Thủy 0947625218
37 Trần Thị Nhung Trường Thọ  
38 Hằng Hưng 1118 - Phong Đình Cảng, Bến Thủy 0978297426
39 Phạm Thị Châu Thủy 62 - Nguyễn Văn Trôi, Bến Thủy 0942992696
40 Nguyễn Mạnh Hà 4 - Nguyễn Văn Trôi, Bến Thủy 986491670
41 Tiến Thắng 109 - Phong Đình Cảng, Bến Thủy 01274730203
42 Nguyễn thị Nga Chợ Đại học vinh 01695114997
43 Số 11 16 - Nguyễn Thị Minh Khai 0912922004
44 Phương Minh 02 - Lê Hồng Phong 0917755911
45 Toàn Nhung 355 - Nguyễn Văn Cừ 0982135336
46 Nguyễn Thị Thu 83 - Trần Phú 0912165446

PHÍA BẮC: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100976733 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 15/08/2006

PHÍA NAM: CÔNG TY TNHH DP HOÀNG NGUYÊN

0986.934.367