Hệ thống phân phối Xương khớp Tê Tê Thái Hòa - Nghệ An

STT Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
1 Kim Lê Quang Phong 0963545792
2 Gì Hà Tân Thành 0979982448
3 Chị Hòa Gốc Gạo 0987935554
4 Chị Lương Chợ Thái Hòa 0987464754
5 Chị Nghĩa Nghĩa Thuận 0984343929
6 Chị Vinh Nghĩa Thuận 0983589840
7 Chị xuân Tân Thành 0985844554
8 Gì Liễu Chợ Hiếu 01665502454
9 Chị Lê Tân Tiến 0978242056
10 Chị Nghĩa Kim Tân 0977848777
11 Chị Hà Kim Tân 0936693299
12 Chị Tuyết Chợ Hiếu 0989608508
13 Bác Hợp Chợ Hiếu 01646632590
14 Chị Hoài Chợ Hiếu 01678408536
15 Bác Nhi Chợ Hiếu 0979461329

PHÍA BẮC: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100976733 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 15/08/2006

PHÍA NAM: CÔNG TY TNHH DP HOÀNG NGUYÊN

0986.934.367