Hệ thống phân phối Xương khớp Tê Tê Thạch Hà - Hà Tĩnh

STT Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
1 Phan Thị Vinh Đại Hải, Thạch Hải 0169448958
2 Khánh Hòa Chợ Thạch Hải 0968339552
3 Ngọc mỹ Thạch Thắng 01668224525
4 Thành An Thạch Hạ 0973079623
5 Vân Công Thạch Trị 0972734908
6 Thanh Huyền Hoà Hiệp,Thạch Kênh 0972523196
7 Vương Tú Ngã 3 , Thạch Long 0906254162
8 Tâm Vinh Xóm 8, Thạch Thắng 0948185088
9 Chị Hà Thạch Trị 01666803405
10 Chị Tình Thạch Lâm 0975838589
11 Nguyễn Thị Quỳnh Đồng Vinh 0947482475
12 Chi Hải Thạch Việt 0983066548
13 Khánh Ly Thạch Khê 0943285137
14 Võ Thị Bình Thạch Liên 0988951714
15 Khánh Huyền Thạch kênh 0972523196
16 Hương Thái Thạch Kim 0902120899
17 Lê Thị Hội Nam Thái, Thạch Hội 0979162957
18 Kim Liên Thạch Lạc 0986522869
19 Trần Thị Phương Đại Hải, Thạch Hải 0916934407

PHÍA BẮC: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100976733 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 15/08/2006

PHÍA NAM: CÔNG TY TNHH DP HOÀNG NGUYÊN

0986.934.367