Hệ thống phân phối Xương khớp Tê Tê - Hưng Yên

STT Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
1 Quầy thuốc khoái châu Thuần Hưng, Khoái Châu 01642036502
2 Hồng Thái Đông Tảo, Khoái Châu 01635674085
3 Vạn Phúc Mỹ Hào 0982443430
4 Ngọc Bích Liêu Xá, Yên Mỹ 01646954597
5 Minh Thiên Chợ Thứa, Mỹ Hào 0947259868
6 Thu Dĩnh Dân Tiến, Khoái Châu 0982002986
7 Nam Huyền Dân Tiến, Khoái Châu 0986009823
8 Mạnh Anh Thị trấn Khoái Châu 03213910160
9 Nguyễn Bảy Đông kết 01658157576
10 Phương Ngọc Cầu Đìa, Ân Thi 0972971125
11 Trung Hưng Thị trấn Yên Mỹ 0988980635
12 Tiến Tài Dốc Lã 0944191898
13 Thanh Huyền Hải Thượng Lãn Ông 0987760858
14 Điện Biên 0989293680
15 Thọ Lệ Cô Mạc 01636056015
16 Chung Dinh Điện Biên 0936902539
17 Minh Huệ Chợ Dần 0989917936
18 127 Hải Thượng Lãn Ông 01658963273

PHÍA BẮC: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100976733 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 15/08/2006

PHÍA NAM: CÔNG TY TNHH DP HOÀNG NGUYÊN

0986.934.367