Hệ thống phân phối Xương khớp Tê Tê Đô Lương - Nghệ An

STT Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
1 Hòa Vịnh Xóm 8,  01674430058
2 Thành Đô Thị Trấn, Đô Lương 0944367999
3 Hải Quang Chợ Thị Trấn 0919540926
4 Hồ Thị Thu Thượng Sơn 0962418356
5 Lê Thị Tú Anh Văn Sơn 01697504602
6 Nguyễn Thị Hảo K2, thị trấn  0976468998
7 Nguyễn Thị Hảo K4 thị trấn Đô Lương 0976468998
8 Lê Thị Thảo Lưu Sơn 0945062277
9 Long Thanh Tràng Sơn 01664460696
10 Hải Lý Hà Sơn 0919540315
11 Hoàng Thị Vân Thuận Sơn 01686150747
12 Lê Thị Lành Quang Sơn 01674925526
13 Nguyễn Thị Thủy Thượng Sơn  01629438272
14 Nguyễn Thị Xuân Thái Sơn 0963356139
15 Nguyễn Sơn  K2, thị trấn Đô Lương 0383871129
16 Trương Thị Hiền Đông Sơn 0169500399
17 Trần Thị Thúy Đông Sơn 0975672306
18 Dương Thị Thảo Thượng Sơn 0383869356
19 Nguyễn Thị Phương Chợ trung tâm 01695697259
20 Phan Thị Thủy Tràng Sơn 0984173808
21 Nguyễn Thị Vinh Thuận Sơn 0913357857
22 Dương Phúc Giáp Thuận Sơn 0982209197
23 Nguyễn Thị Hòa Giang Bài Sơn 0165397456
24 Nguyễn Xuân Hòa Thượng Sơn 01629190228
25 Hoàng Thị Vân Thuận Sơn 01686150747
26 Đào Thị Vân Tân Sơn 0975015478
27 Phạm Thị Bé Bồi Sơn 0985812580
28 Nguyễn Thị Huế Yên Sơn 0982155286

PHÍA BẮC: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100976733 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 15/08/2006

PHÍA NAM: CÔNG TY TNHH DP HOÀNG NGUYÊN

0986.934.367